Tossen Sjingobeins møte med Sandfjordbonden.

I riktig gammel tid da det enda fantes troll til, bodde det i Sandfjorden en mann som het Tossen Sjingobein. Han var fisker og hadde utror fra en plass som heter Torsvåg. Plassen ligger noen kilometer fra Sandfjorden, og Tossen bodde i Torsvåg de dagene i uka som han rodde fiske.

Sandfjorden er en lang og smal fjordarm som fell tørr, og da slipper man å gå rundt fjorden for å komme til andre siden. Midtveis mellom Sandfjorden og Torsvåg ligger det en plass som heter Kleiva.

Det som hendte skjedde tett under jul. Tossen hadde slutta av fisket og var på tur heim. Det var fjære sjø så han slapp å gå rundt fjorden. Da han var kommet forbi Kleiva, hørte han lyden av en hest i galopp. Lyden kom nærmere og nærmere. Det hørtes ut som om den kom ut fjorden. Tossen stussa, og lurte på hvem det kunne være som var ute og rei så seint på kvelden. Dessuten var det ingen som hadde hest i området.

Da han var kommet til strandkanten møtte han en mann som rei på en kvit hest. Mannen kunne han ikke dra kjensel på. Rytteren stoppet et øyeblikk, og sa med kraftig røst: "Du er seint ute å går! Eg må be deg skynde deg heim, for det er bare daga to og netter tre til jul!" Tossen blei ille til mote av det den fremmede hadde sagt. Han tok til beins for å komme heim snarast råd.

Da han vel var kommet over fjorden, hørte han en forferdelig larm fra Kleiva. Det var som om heile fjelllet skulle rase sammen. Stein slo mot stein, og marka rista under føttene på han. "Hau,hau." tenkte Tossen. "Eg har nok snakka med en av de underjordiske i kveld, og han har nok råka på fienden sin. Eg var heldig som ikke blei forsinka på turen heim."

Det sies at det var "Sandfjordbonden" og "Kleivabonden" som møttes til slag for de kunne ikke enes om hvor grensene mellom dem skulle være. Trollene var så opptatt med å sloss at de ikke sansa at dagen grydde, og da gikk det som det bruker å gå med trollene. De blei til stein.

Etter jula, da Tossen var på vei til Torsvåg, la han merke til at det var kommet to nye fjellknauser i Kleiva. Knausene skal visstnok være trollene som sprakk. Går du forbi noen gang, så legg øret mot steinen og du får høre det murrer og synger derinne.

De tre søsknene.